Disclaimer voor www.oplichtersinhetbuitenland.nl
De eigenaar van de website www.oplichtersinhetbuitenland.nl verleent je hierbij toegang tot www.oplichtersinhetbuitenland.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen. De eigenaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op www.oplichtersinhetbuitenland.nl is bedoeld als vrijblijvend.

Beperkte aansprakelijkheid
De eigenaar spant zich in om de inhoud van www.oplichtersinhetbuitenland.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.oplichtersinhetbuitenland.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de eigenaar. De eigenaar is voor geen enkele vorm van schade als gevolg van het gebruik van www.oplichtersinhetbuitenland.nl

Voor op www.oplichtersinhetbuitenland.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de eigenaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.